BIJDRAGEN EN VOORDELEN VANAF 1 JANUARI 2021

MAANDELIJKSE BIJDRAGEN:

15,00 € personeel met voltijdse betrekking, of deeltijds boven 19u00 per week
14,00 € personeel met halftijdse betrekking van maximum 19u00 per week of minder
6,00 € gepensioneerden

N.B.
Personeel met ziekteverlof betaalt de volledige bijdrage.
Personeel in volledige loopbaanonderbreking en studenten betalen de bijdrage van « gepensioneerde ».

VOORDELEN:

  • Stakingsvergoeding: 25 € bij volledige dagprestatie. *
  • Maandblad: « Argument ».

NA ÉÉN JAAR AANSLUITING :

  • Geboorte- of adoptie premie: 25 € + 5 € per jaar lidmaatschap. *
  • Huwelijkspremie of premie voor wettelijk samenwonen: 65 €.*
  • Juridische bijstand: gratis na één jaar lidmaatschap.
    De juridisch bijstand worden verleend na voorafgaandelijke toestemming van het Nationaal Bureau, zonder afbreuk te doen aan de reglementen van het VSOA.

Nog meer voordelen

Je lidgeld heb je zo terugverdiend bij VSOA !
https://www.vsoa.eu/vsoa-voordelen

 

* Aanvraag tot uitbetaling in te dienen op nationaal secretariaat binnen het jaar na de feiten.

 

TERUGBETALING SYNDICALE PREMIE : VOLGENS DE WETTELIJKE BEPALINGEN

Verklaring over cookies