FAQ items aan het laden...

Wij zijn er voor :

  • het personeel van de provincies met uitzondering van het onderwijspersoneel;
  • het personeel van de provinciebedrijven en van de autonome provinciebedrijven;
  • het personeel van de gemeenten, met uitzondering van het onderwijspersoneel;
  • het personeel van de gemeentebedrijven en van de autonome gemeentebedrijven;
  • het personeel van de openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de OCMW-verenigingen;
  • het personeel van de openbare zorgverenigingen;
  • het personeel van de openbare ziekenhuizen en het UZ Gent;
  • het personeel van de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden in de zin van het decreet van 6 juli 2001 in het Vlaamse Gewest, behalve indien zij zijn onderworpen aan de wetgeving met betrekking tot de sociale verkiezingen in de privésector;
  • het personeel van de havenbedrijven.