FAQ items aan het laden...

Staking 22 mei en 13 juni 2023

Gent, 12 mei 2023

Aan

Premier Alexander De Croo,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke,
Minister-president Jan Jambon,
Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers,
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits,

Betreft: stakingsaanzegging 22 mei 2023 en 13 juni 2023 groep VSOA Lokale & Regionale Besturen

Mijnheer de premier,
Mijnheer de minister-president,
Mijnheer de minister
Mevrouw de minister

Het VSOA Lokale en Regionale Besturen dient een stakingsaanzegging in voor de sector Lokale en  Regionale Besturen.

Met dit schrijven melden we u dat VSOA groep Lokale & Regionale Besturen op 22 mei 2023 en 13 juni 2023 stakingsdagen organiseert in alle besturen ressorterend onder hun bevoegdheid.

Deze stakingsdagen hebben als aanleiding:

  • Gebrek aan respect voor de (syndicale) rechten en vrijheden in Vlaanderen (22 mei 2023);
  • Privatiseringen van de woonzorgcentra (13 juni 2023);
  • Gebrek aan respect voor het personeel in de Vlaamse zorg- en ziekenhuissector (13 juni 2023).

De stakingsdagen geven aanleiding tot afwezigheden van werknemers die staken en/of deelnemen aan acties.

Personeelsleden die van dienst zijn ’s avonds voor de stakingsdag of in de nacht aansluitend op de stakingsdag zijn alsook beschermd door deze aanzegging.

Hoogachtend

Christel Demerlier

Voorzitter VSOA-lrb Regio Vlaanderen