FAQ items aan het laden...

14/12/2018- UZ Gent nu ook veroordeeld in beroep!

Het hof van beroep te Gent bevestigde op 11 december 2018 de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg inzake de loontekorten. VSOA-lrb en zijn leden krijgen andermaal gelijk!

De rechtbank van eerste aanleg oordeelde eerder al in zijn vonnis van 29 mei 2017 dat het UZ Gent jarenlang meerdere personeelscategorieën systematisch onderbetaald heeft én dat het UZ Gent dit bewust deed. Het UZ Gent was immers vele jaren eerder ook al door het Rekenhof op de vingers getikt voor haar praktijken.  Volgens de rechtbank beging het UZ Gent hierdoor een misdrijf.

De uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg was heel belangrijk omdat wanneer er sprake is van een misdrijf, men meer dan 5 jaar terug kan gaan in de tijd om de nodige bijbetalingen te vorderen.  

Het waren 12 personeelsleden die initieel naar de rechter gestapt waren, gesteund door 1 vakbond, nl. VSOA-lrb

UZ Gent ging in beroep tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg.   Tevergeefs echter … want VSOA-lrb en haar leden kregen andermaal gelijk! De vonnissen van de 12 personeelsleden “dé pioniers” werden immers recent, op 11 december 2018, volledig bevestigd in beroep.

Dit heeft voor gevolgd dat het nu vast staat dat het UZ Gent retroactief, d.i. vanaf het eerste loontekort, moet bijbetalen aan de betrokken personeelsleden, met interest!

Betreurenswaardig is dat het UZ Gent vóór de uitspraak in beroep, vele personeelsleden, ertoe heeft aangezet om een overeenkomst met haar te sluiten waarin zij genoegen hebben moeten nemen met minder, in ettelijke gevallen veel minder, dan waar zij volgens de rechter recht op hebben.

De personeelsleden die deze overeenkomst ondertekend hebben, zijn de grote verliezers in dit dossier. Het UZ Gent en zijn aanhang, hebben deze personeelsleden andermaal “doelbewust” om de tuin geleid door hen te overtuigen hierin mee te stappen. 

VSOA-lrb heeft – als enige vakbond – de overeenkomsten vanaf het begin afgewezen omdat het vond dat het personeel over de hele lijn moest krijgen waar het recht op had.

VSOA-lrb heeft het personeel gewaarschuwd voor de inkorting van hun rechten en maakte zich ondertussen klaar om nieuwe procedures in te leiden voor zij die zich niet hebben laten overtuigen om genoegen te nemen met minder dan hen toekomt.

Nu er tot op het hoogste niveau geoordeeld werd dat het UZ Gent verplicht is om de volledige loopbaan te regulariseren, zal VSOA-lrb haar strijd verder zetten zodat alle personeelsleden die zich niet hebben laten misleiden door het UZ Gent krijgen wat hen toekomt!   

Serge Meeuws

Nationaal Voorzitter VSOA-lrb