FAQ items aan het laden...

18/01/2023 – Bestuur Ninove laat personeel in dienst opnieuw selectieproeven doen!

Persbericht VSOA-lrb regio Vlaanderen

AGB Kleine Dender “renovatie zwembad”

“Met personeel jongleren is willekeur creëren”!

Bestuur Ninove laat personeel in dienst opnieuw selectieproef doen!

De probleemstelling

Zwembad De Kleine Dender wordt vanaf maart 2023 gedurende 18 maand gerenoveerd. Stad Ninove gekozen heeft gekozen om in kader van de renovatie en de toekomstige uitbating in zee te gaan met een private partner “Sportoase”.  Maar wat met het huidig personeel van het zwembad?  Dit is de vraag die wij ons stellen.

Het personeel mag niet het slachtoffer worden.

Een bestuur dat beslist om, werken uit te voeren, diensten te sluiten, personeelsleden van werksituatie te wijzigen, … die voert onderhandelingen met zijn vakbonden. Het gevolg van dergelijke onderhandelingen is dat er protocollen worden afgesloten die de rechtszekerheid én de toekomst van het personeel garanderen. Uiteraard dient ieder personeelslid op een gelijke manier te worden behandeld en kan dit niet gebeuren op basis van willekeur.

Schepen laat personeel opnieuw proeven doen.

Het is totaal ongepast dat men iemand in dienst – die reeds een selectieprocedure met goed gevolg heeft doorstaan bij zijn of haar aanwerving  – opnieuw laat selectieproeven doen om hem of haar op deze basis te kunnen weren, te herplaatsen of te ontslaan.  Dit zijn praktijken die niet door de beugel kunnen en tevens op geen enkele manier werden geprotocolleerd of goedgekeurd door de vakbonden.  Wat de eigenlijke (politieke?) bedoeling is weten we tot op de dag van vandaag niet.

Wil men op deze manier geplande ontslagen verrechtvaardigen?  Wil men bepaalde personeelsleden een voorkeursbehandeling geven?  Wil men anderen nét weren of dumpen?   Een dergelijke beleid zorgt voor onrust, frustraties en misnoegdheid.

Als vakbond kunnen wij stellen dat personeel dat reeds jaren voor een lokaal bestuur werkt niet opnieuw moet onderworpen worden aan een selectieproef.  Jongleren met personeel en hun reeds opgebouwde rechten is “not done” mijnheer de Schepen!

Christel Demerlier – Voorzitter Regio Vlaanderen
VSOA Lokale en Regionale Besturen
Christel.demerlier@vsoalrb.be
0473/83 70 80
www.vsoalrb.be