FAQ items aan het laden...

23/01/2019 – Opweg naar tijdperk van priester Daens

De groep LRB-ALR vond het noodzakelijk een open brief te schrijven aan de premier, de ministers-presidenten, de
ministers en volksvertegenwoordigers omdat vastgesteld wordt dat burgers op een ongelijke manier worden behandeld
en dat er via de media desinformatie, vanuit politieke zijde, wordt verspreid.

DE BRIEF LUIDT ALS VOLGT:

“Het is voor ons onbegrijpelijk dat men politiek blijft beweren, de meerderheidspartijen althans, dat de burger (de werkende klasse) beter wordt met dit regeringsbeleid. Ondanks alle inleveringen van het Belgische volk, de stijgende BTW-facturen de drastische verhoging van de accijnzen op diesel komt de gewone man in een situatie dat men niet meer rond komt met zijn loon. Het is voor de burger duidelijk dat er een politiek beleid wordt gevoerd waarbij de middenklasse wordt onderuit gehaald en moet verdwijnen. We zijn op weg om terug te keren naar “tijdperk van Priester Daens” (*).

BLAUW BETALEN

Om een illustratie te geven van wat een arbeider verdient voor prestaties binnen de 38-urenweek, dan ontvangt hij/zij per maand netto in het E-niveau full time 1.350 € een D-niveau 1430 een C-niveau 1500€. Breng dan op deze som in mindering de afbetaling van een lening of huishuur, de elektriciteit-, gas en waterfactuur. 
Mensen die werken en kleine kinderen hebben betalen zich ook nog eens blauw voor kinderopvang. Wat de kinderopvang betreft is dit het nieuwe beleid van de huidige Vlaamse regering die de werkman/vrouw financieel penaliseert. Dan is het leuk om te roepen “jobs jobs jobs”. Al deze facturen worden eveneens doorgerekend aan alleenstaanden die met één inkomen van gemiddeld 1.350€ à 1.500€ per maand moeten rondkomen. En daar bovenop nog eens de bijkomende meerkost van de accijnzen.

Men heeft voor vrachtwagens de slimme kilometerheffing doorgevoerd waardoor het transport duurder en doorgerekend wordt aan de consument. Onieuw is hier de burger het kind van de rekening. 

Trouwens, het fijn stof komt voor een groot deel uit het buitenland en een deel van het zware transport; dit zijn de grootste vervuilers. 

HET MAGAZINE ‘AUTOGIDS’ BRACHT HET VOLGENDE ONDERZOEK (BRON AUTOGIDS) 

‘Ontcijferd/ Diesel of benzine: welke brandstof vervuilt het meest?’ “Door ons groene geweten weten we niet meer zo goed wat voor auto we nu moeten kopen: diesel of benzine? Welke brandstof is de schoonste – of het minst vervuilend? We gingen op onderzoek om licht te werpen op de zaak. 

ONS VERDICT: 

Het is dus niet mogelijk om te bepalen wie nu de grootste vervuiler is, de benzinemotor of de diesel. Het systeem is te complex, er zijn te veel onbekenden en de vervuiling is gewoon verschillend van aard. Diesel is intrinsiek vervuilender dan benzine, maar de uitlaatgassen van diesels worden al jaren nabehandeld. 

De benzinemotor is echter dezelfde weg aan het volgen. Grofweg gesteld produceert de benzinemotor in de meeste gevallen minder stikstofoxides (NOx), maar meer CO, koolwaterstoffen en (in het geval van directie injectie) fijnstof, terwijl hij sterker bijdraagt aan de klimaatopwarming. Een diesel stoot dan weer minder fijnstof uit, maar meer stikstofoxides, zelfs met een De NOx-katalysator. Er is dus geen winnaar. Wat moeten we dan doen? 

Bewust en goed geïnformeerd kiezen: een hybride voor pendelaars, een benzine (voorzien van een filter vanaf september 2018) voor in de stad en een diesel voor veel rijders. Maar volgens onze grote AutoGids-enquête zegt maar 6 procent van de Belgen meer dan 30.000 kilometer per jaar te rijden.” 

ZWARE MILIEULAST 

‘De Standaard’ publiceert de visie van de mobiliteitsexpert Kris Peeters. (Bron De Standaard) 

Waar komt die stroom vandaan?
Is de elektrische auto echt zo goed voor milieu en gezondheid? 
“Waar komt die elektriciteit vandaan?” vraagt mobiliteitsexpert Kris Peeters zich af. Hij gaat niet mee in het hoera-geroep rond de elektrische wagen. “Als we vandaag al niet zonder kerncentrales kunnen, wat doen we dan als iedereen elektrisch rijdt?” Of erger: de uitstoot komt dan misschien niet meer uit een uitlaatpijp, maar wel uit de schoorsteen van een steenkoolcentrale. 
Ontginning kobalt en lithium is zware milieulast! En die vervuilende batterij uit conflictgebieden dan? 
Ook bij het kernstuk van de elektrische wagen worden vraagtekens geplaatst: de batterij. Die zit tjokvol materialen die ontgonnen moeten worden, zoals lithium en kobalt. Critici stellen dat hun productieproces zo energie-intensief is dat het groene karakter van de e-auto erdoor wordt tenietgedaan. 

Dames en heren politici, 
Is het niet duidelijk dat men politiek deze situatie misbruikt om de burger onnodig meer te laten betalen? De hardwerkende burger die dagelijks zijn voertuig nodig heeft om zich te verplaatsen wordt door deze regering extra gesanctioneerd. Dan roept men “jobs jobs jobs” De enige bedoeling van de regering is meer werken om meer belastingen te kunnen betalen. Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet tegen extra volwaardige jobs. 

Het fijnstof is er, dit mag niet worden ontkend, maar de dieselauto’s, in ons land, zijn maar een kleine oorzaak van de totale hoeveelheid fijn stof. We hebben vier ministers van energie en ondanks deze grote equipe kunnen we deze winter zonder stroom vallen. Dit krijg je niet meer uitgelegd aan de burger. Niet te vergeten gelet op de forse stijgende kosten van de elektriciteitsfactuur wordt autorijden nóg duurder. Conclusie toekomstgericht, enkel de kapitaalkrachtige mens zal zich nog een voertuig kunnen permitteren. 

Politieke meerderheidspartijen stellen dat de laagste inkomens 146€ bijkrijgen via een taxshift. Voor andere categorieën is het een stuk minder alhoewel de kosten even hoog zijn. Een taxshift is -zoals het woord zegt- een verschuiving van belastingen. Om de lasten op arbeid te kunnen verlagen zijn er inkomsten nodig, anders zou de begroting ontsporen. Die inkomsten worden gehaald uit belastingen die de groei van de economie minder verstoren, zoals belastingen op milieuvervuiling of ongezonde producten en belastingen op consumptiegoederen. M.a.w. betaalt de werkman zelf zijn meer inkomsten door de hierboven geciteerde maatregelen. 

Wie wordt hier dan beter van? Juist, niet de arbeider. 

POLITIEK BOVEN DE STAND 

Zelfs het VBO schrijft in zijn analyse iets anders dan wat de regeringspartijen beweren. Waarom brengt u dit niet tot bij de burger? Het VBO bevestigt dat in ons land het loonaandeel daalt in de laatste jaren…(cijfers 2017 komt op 60,5%) 

Politiek beweert men dat de wetenschappelijke cijfers een beter resultaat brengen dan wat wij beweren. Met cijfers kan men wel alles aantonen maar er is wel één ding waar men niet omheen kan, ook de politiek niet, dat noemt men in volkstaal “de realiteit”, die is er gewoon. De werkende klasse ontvangt minder in zijn portemonnee. Vroeger werkte men om te leven, vandaag werkt men om te overleven. 

Dan horen wij een prominent politicus stellen, zonder blozen “wij leven boven onze stand”. Het antwoord vandaag van de burger is “wij leven politiek boven onze stand”. Een kleine illustratie, ons land heeft vier ministers van energie en het risico is reëel dat we deze winter zonder stroom vallen. 

De kostprijs van onze democratie kost 7% van het BNP en dit voor een land van 30.000 km² en 11.000.000 inwoners. Zes parlementen, meer dan 500 parlementsleden en 60 ministers. 

De politiek heeft zelf ons land onbestuurbaar gemaakt en vandaag betaalt de burger het gelag. Het wordt hoog tijd dat politici beseffen in welke chaos ons land werd gestuurd en daar mag de bevolking niet voor opdraaien.”

Serge MEEUWS
Nationaal voorzitter LRB-ALR