FAQ items aan het laden...

23/01/2019 – Ziektecontrole op ambtenaren is nutteloos

Investeren in een correct re-integratiesysteem is nodig!

Wanneer een personeelslid ziek en niet in staat is om te gaan werken, wordt de afwezigheid gestaafd door een medisch attest. 

Een erkende arts, huisarts of specialist beslist, professioneel, in eer en geweten of, de medische klachten, of medische toestand van de patiënt, ernstig genoeg is om een arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

Toch dienen openbare besturen aan te sluiten bij diensten die controleartsen in dienst hebben. Deze artsen bezoeken dezelfde patiënt die net door zijn huisarts of specialist werd onderzocht. Ze gaan na of de diagnose vastgesteld door de huisarts of specialist wel correct is. In de meeste gevallen volgt de controlearts de eerst vastgestelde diagnose waardoor het bestuur nodeloos kosten maakt die ze beter zouden kunnen gebruiken om een correct en efficiënt re-integratiesysteem uit te werken. Blijkt immers dat het huidig systeem van re-integratie eigenlijk dode letter blijft. 

“EEN AMBTENAAR KAN NOOIT ONWETTIG AFWEZIG ZIJN INDIEN ZIJN AFWEZIGHEID GESTAAFD IS DOOR EEN MEDISCH ATTEST” 

Een ambtenaar kan nooit onwettig afwezig zijn indien zijn afwezigheid gestaafd is door een medisch attest. 
Indien de overheid vindt dat ambtenaren misbruik zouden maken om afwezig te zijn zonder echt ziek te zijn, dan kan dit enkel met de toestemming van de huisarts of specialist. Mocht dit zich ooit voordoen, dan ligt het probleem bij de huisarts die, op dat ogenblik, onrechtmatig een ziekteattest zou voorschrijven. 
Wij zijn overtuigd dat huisartsen en specialisten correct hun job doen en controleartsen overbodig zijn waardoor er fors kan worden bespaard bij de lokale besturen. Indien toch zou worden vastgesteld dat een ambtenaar een ziekteattest krijgt, zonder ziek te zijn, dan ligt het probleem bij de arts die het heeft voorgeschreven. Dan dient de Orde Der Geneesheren zijn verantwoordelijkheid te nemen. 
M.a.w. kan het belastinggeld beter en nuttiger gebruikt worden door het afschaffen van de ziektecontroles én te zorgen voor een correct, objectief & vooral écht systeem van re-integratie, zodat werknemers aan de slag kunnen blijven ! Jammer genoeg is immers in de meeste besturen de re-integratie vandaag een dode letter. 

Serge MEEUWS 
Nationaal voorzitter VSOA-LRB